ซิลิคอน: สถานการณ์อุปทาน

ไม่มีข้อมูลการบริโภคที่เป็นตัวแทนสำหรับ ซิลิคอน การบริโภคในประชากรเยอรมันในทำนองเดียวกันไม่มีคำแนะนำจาก DGE สำหรับการบริโภคประจำวันของ ซิลิคอนดังนั้นน่าเสียดายที่ไม่มีคำชี้แจงใด ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์อุปทานด้วย ซิลิคอน ในประชากรเยอรมัน