Silymarin (Milk Thistle Fruit Extract): ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตามเนื้อผ้าและจนถึงทุกวันนี้ Thistle นม ใช้เป็นพืชสมุนไพรและไม่เหมาะเป็นอาหาร เป็นชาสารสกัดแห้งหรือ ผงใช้สำหรับโรคของ ตับ, ถุงน้ำดีและ ม้าม. ในยุโรป silymarin สามารถใช้ได้ทั้งในผลิตภัณฑ์ยาและอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในรูปแบบของชา แคปซูล และ ยาเม็ด.