Silymarin (Milk Thistle Fruit Extract): การประเมินความปลอดภัย

ไม่ ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ ได้รับรายงานในการศึกษาการแทรกแซงทางคลินิกที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ในการศึกษาในสัตว์ทดลองการรับประทาน silymarin ในปริมาณสูงสุด 2,500 ถึง 5,000 มก. / กก. แสดงให้เห็นว่าปลอดสารพิษและไม่มีอาการ ควรใช้ความระมัดระวังในกรณีที่แพ้สารออกฤทธิ์และพืชอื่น ๆ ในสกุล Asteraceae (หรือ Compositae; ตระกูลเดซี่) ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพไม่ควรใช้ silymarin โดยสตรีมีครรภ์มารดาที่ให้นมบุตรและ เด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี