ช่องกระดูกสันหลังตีบ - แบบฝึกหัด 4

วงกลมไหล่ของคุณไปในทิศทางตรงกันข้ามหรือขนานกันโดยให้แขนกางออกจาก "ด้านหน้าขึ้น" ไปยัง "ถอยหลังลง" ทำสิ่งนี้ได้สูงสุด 20 ครั้งโดยใช้ 3 รอบ กลับไปที่บทความ: คลองกระดูกสันหลัง แบบฝึกหัดการตีบ