ช่องกระดูกสันหลังตีบ - แบบฝึกหัด 4

ม้วนตัวขึ้น: ในท่านอนหงายให้ดึงเข่าเข้าหาตัวเล็กน้อย ท่านี้สามารถจัดขึ้นได้ไม่กี่วินาทีหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยการเคลื่อนไหวแบบโยกเล็กน้อย ทำแบบฝึกหัดต่อไป