ช่องกระดูกสันหลังตีบ - แบบฝึกหัด 5

ในท่านอนหงายให้กดหลังส่วนล่างลงในพื้นให้แน่นโดยเกร็งตัว กระเพาะอาหาร. หัวเข่าทำมุม 90 °ในอากาศ หนึ่ง ขา จากนั้นยืดออกภายใต้ความตึงเครียดของช่องท้องและนำส้นเท้าไปที่พื้น (อย่านอนลง)

ตามด้วย 10 whl จากนั้นการเปลี่ยนแปลง หยุดพัก 30 วินาทีแล้วทำซ้ำขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป