กระดูกสันหลังตีบ - ออกกำลังกาย 1

การถอนกลับ: สร้างไฟล์ คางสองชั้นดังนั้นนำคางของคุณไปที่ หน้าอก. เป็นการยืดกระดูกสันหลังส่วนคอและขยาย คลองกระดูกสันหลัง. ดำรงตำแหน่งประมาณ 10 วินาทีและทำซ้ำ 5-10 ครั้งหลังจากหยุดพักสั้น ๆ ทำแบบฝึกหัดต่อไป