กระดูกสันหลังตีบ - ออกกำลังกาย 2

การงอคงที่: เพื่อให้การเคลื่อนไหวเข้มข้นขึ้นจากการออกกำลังกาย 1 ให้ใช้มือออกแรงกดคางเล็กน้อย ที่ดีที่สุดคือทำเช่นนี้กับช่องว่างระหว่างดัชนีของคุณ นิ้ว และนิ้วหัวแม่มือ วางไว้ในลักยิ้มใต้ส่วนล่าง ฝีปาก และยก ปลายแขน เพื่อให้ขนานกับพื้น (เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวของคันโยก)

ตอนนี้ค่อยๆดันไฟล์ หัว กลับเข้าสู่การเคลื่อนไหวอีกครั้งให้ดำรงตำแหน่งสั้น ๆ (ประมาณ 5-10 วินาที) แล้วปล่อยอีกครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป