กระดูกสันหลังตีบ - ออกกำลังกาย 3

“ การกดพื้น” วางตัวเองในท่านอนหงาย นี่คือน้ำหนักของ หัว สามารถถอดออกได้ซึ่งช่วยบรรเทาเพิ่มเติม ปิดช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอกับพื้นเมื่อนอนลงโดยกดกระดูกสันหลังทั้งหมดเข้าที่พยุงจึงทำให้ยืดและยาว

อีกครั้งให้ตำแหน่งสั้น (ประมาณ 5-10 วินาที) แล้วปล่อยอีกครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป