การเสริมสร้างกล้ามเนื้อคอด้านข้าง

“ การหมุนปากมดลูกด้วยลูกบอล” นอนบนพื้นในท่านอนหงายและวางผ้านุ่ม ๆ ไว้ใต้ตัวคุณ คอ. หมุนลูกบอลไปทางขวาและซ้ายสองสามครั้ง สิ่งนี้เป็นการระดมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับขนาดเล็ก คอ กล้ามเนื้อ. ทำแบบฝึกหัดต่อไป