การเสริมสร้างกล้ามเนื้อคอสั้น

“ การหมุนปากมดลูก” คุณสามารถทำแบบฝึกหัดนี้ในท่ายืนหรือนั่ง หมุนไฟล์ หัว โดยให้กระดูกสันหลังส่วนคอของคุณยืดออกไปด้านหนึ่งราวกับว่าคุณมองข้ามไหล่ของคุณและมองไปข้างหลัง ในท่านี้ให้จับมือข้างหนึ่งแนบแก้มของเธอ

ออกแรงดันมือโดยพยายามหมุน หัว หลังตรง มือออกแรงกดตอบโต้ กดแรงตึงค้างไว้ 10 วินาทีแล้วหมุนไปอีกด้าน ต่างฝ่ายต่างซ้อม 2 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป