การเสริมสร้างกล้ามเนื้อสะบัก

"คงที่ การโยกย้าย"นั่งตัวตรงบนเก้าอี้ คุณถือไม้อยู่ในมือทั้งสองข้าง หน้าอก ความสูง. ดึงเสาเข้าหา หน้าอก โดยวาดหัวไหล่เข้าหากัน

พยายามดึงไม้ออกจากร่างกายของคุณ ถือความตึงเครียดเป็นเวลา 20 วินาที หลังจากพักช่วงสั้น ๆ ให้ออกกำลังกายซ้ำ ทำแบบฝึกหัดต่อไป