สรุป | กลุ่มอาการกระดูกสันหลังคดออกกำลังกายกับ Theraband

สรุป

โรคกระดูกสันหลังคดมักเกิดจากความเครียดด้านเดียวและการขาดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในระยะสั้น คอ กล้ามเนื้อและ rhomboids และส่วนขยายหลังส่วนบน พื้นที่นี้สามารถฝึกได้เป็นอย่างดีโดยการออกกำลังกายเฉพาะ ตัวช่วยที่ดีคือ Therabandซึ่งใช้งานง่ายและง่ายต่อการจัดเก็บ

สามารถพกพาไปได้ทุกที่เพราะพอดีกับกระเป๋าทุกใบ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำโปรแกรมการฝึกอบรมที่บ้านได้โดยใช้เครื่องมือเช่นขวดน้ำตุ้มน้ำหนักหรือ Theraband. หากหลังแข็งแรงขึ้นข้อร้องเรียนที่ปล่อยออกมาโดยกลุ่มอาการ HWS จะลดลง