สรุป | แบบฝึกหัดในที่ทำงาน

สรุป

การผสมผสานแบบฝึกหัดสองหรือสามแบบที่นำเสนอข้างต้นในที่ทำงานใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในชีวิตประจำวัน หากสิ่งนี้สามารถกลายเป็นพิธีกรรมประจำวันตัวอย่างเช่นในตอนท้ายของช่วงพักกลางวันผลในเชิงบวกต่อความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและ ขาดสมาธิ สามารถทำได้. ความรู้สึกเครียดในที่ทำงานจะลดลงและส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ทั่วไปได้