สรุป | แบบฝึกหัดสำหรับการอุดตันของกระดูกสันหลังใน BWS

สรุป

โดยรวมแล้วการอุดตันของกระดูกสันหลังใน กระดูกสันหลังทรวงอก อาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการร่วมเช่นหายใจถี่จะเพิ่มให้เป็นปกติ ความเจ็บปวด อาการนี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ข้อ จำกัด ในการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการอุดตันอาจทำให้เครียดมากในชีวิตประจำวันและมักนำไปสู่ท่าทางที่ไม่ดี

เนื่องจากการอุดตันใน BWS มักจะแก้ไขได้เองจึงไม่จำเป็นต้องให้การบำบัดพิเศษใด ๆ อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยจะยังคงมีชีวิตอยู่แม้จะมีการอุดตันและไม่ต้องละทิ้งตัวเอง หากการอุดตันต้องได้รับการรักษามีแนวทางการรักษาที่ดีหลายวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการให้กับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ควรอยู่กับอาการหรือเพิกเฉย แต่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอหากอาการยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลานานขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตามลำดับ