สรุป | การออกกำลังกายสำหรับกล้ามเนื้อเสื่อม

สรุป

เนื่องจากไม่มีแนวคิดในการรักษาด้วยยาที่มีแนวโน้มสำหรับโรคกล้ามเนื้อเสื่อมการออกกำลังกายที่ทำโดยเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดจึงมีบทบาทสำคัญ พวกเขาช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อต่อต้านความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของโรคและเพื่อฟื้นคืนคุณภาพชีวิตให้กับตัวเอง กิจวัตรประจำวันของการฝึกอบรมประจำวันและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนักบำบัดและผู้ป่วยรายอื่น ๆ ทำให้พวกเขาหลายคนมีความเข้มแข็งมากขึ้นและมีความกล้าใหม่ในการเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบากของโรค