สรุป | แบบฝึกหัดสำหรับโรค Osgood Schlatter

สรุป

มีการออกกำลังกายที่หลากหลายเพื่อป้องกันโรค Osgood Schlatter หลายอย่างสามารถทำได้ที่บ้านด้วยตัวคุณเอง ในระยะแรกของโรคการออกกำลังกายบรรทัดแรกเกี่ยวข้องกับ การยืด ควอดริเซ็ป femoris ของเรา ต้นขา ยืดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่แนบมาตามเป้าหมาย การออกกำลังกายยืด (เช่นกับ Blackroll).

ต่อมาใช้งานได้ การฝึกความแข็งแรง ด้วยวงดนตรีหรืออุปกรณ์ที่สนับสนุนโดยเครื่องจักรก็จะมีส่วนสำคัญในการบำบัดเช่นกัน นอกเหนือไปจาก ข้อเข่าควรคำนึงถึงกล้ามเนื้อของสะโพกด้วยเนื่องจาก malpositions ในข้อต่อนี้อาจทำให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมที่หัวเข่า