สรุป | แบบฝึกหัดสำหรับอัมพฤกษ์ทางช่องท้อง

สรุป

Peroneus paresis เป็นกลุ่มอาการกดทับเส้นประสาทที่พบได้บ่อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องทนทุกข์ทรมานจากข้อ จำกัด ในการเคลื่อนไหวของเท้าและรูปแบบการเดิน ยกเว้นในกรณีที่มีการแตกของเส้นประสาทอย่างสมบูรณ์การพยากรณ์โรคสำหรับอัมพฤกษ์ peroneus เป็นสิ่งที่ดี บ่อยครั้งที่อาการสามารถรักษาได้อย่างระมัดระวังด้วยกายภาพบำบัด ไฟฟ้า และถ้าจำเป็นให้ใส่เฝือกทางช่องท้อง