สรุป | การออกกำลังกายสำหรับข้อเข่า

สรุป

เนื่องจากความเป็นไปได้ต่างๆของการบาดเจ็บใน ข้อเข่าการรักษาเข่าในกายภาพบำบัดเป็นเรื่องธรรมดา การเคลื่อนย้ายอย่างง่ายในระยะแรกสามารถปรับปรุงการเคลื่อนไหวและลดอาการบวมได้ การออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงและรองรับน้ำหนักเบาช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเริ่มต้นของการทรงตัวในเข่าและจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป การรักษาบาดแผล ด้วยแบบฝึกหัดเสริมสร้างความเข้มแข็งที่ซับซ้อนมากขึ้นร่วมกับ สมดุล และ การประสาน การฝึกอบรมหากยังคงมีข้อ จำกัด ในการเคลื่อนไหวควรทำกายภาพบำบัดแบบเข้มข้นด้วยเทคนิคการร่อนและการลากและมาตรการระเบิดของกล้ามเนื้อ