สรุป | การออกกำลังกายด้วยความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหัวใจที่มีอยู่

สรุป

สรุปแล้วแบบฝึกหัดสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบำบัดและจำเป็นต่อการเพิ่มความยืดหยุ่นของผู้ป่วย ผ่านการฝึกอบรมเป็นประจำผู้ป่วยจำนวนมากสามารถเพิ่มได้ ความอดทน และทำงานประจำวันได้มากขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นโดยรวมและมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น