สรุป | ข้อร้องเรียน ISG ระหว่างตั้งครรภ์ - การออกกำลังกาย

สรุป

สรุปแล้วแม้ว่าตัวเลือกการรักษาสำหรับการร้องเรียน ISG ในช่วง การตั้งครรภ์ มีจำนวน จำกัด ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่กับไฟล์ ความเจ็บปวด. ด้วยวิธีการรักษาหลายวิธีทำให้สามารถควบคุม ความเจ็บปวด เกิดจากข้อต่อ sacroiliac ประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดต่างๆเหมาะสำหรับการรักษาอย่างเฉียบพลันของปัญหาที่มีอยู่รวมถึงการป้องกันและการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยทั่วไปของ ISG สตรีมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดก่อนทำแบบฝึกหัดและได้รับแจ้งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง