สรุป | Patellar Tip Syndrome แบบฝึกหัดที่ช่วยได้

สรุป

patellar tendinitis มักส่งผลกระทบต่อนักกีฬาอายุน้อย แต่ด้วยมาตรการที่เหมาะสมจะสามารถปฏิบัติได้อย่างระมัดระวังในกรณีส่วนใหญ่ การผ่าตัดแทบไม่จำเป็นเท่านั้น หากพบสาเหตุของการโอเวอร์โหลดและได้รับการรักษาด้วยความร่วมมือของผู้ป่วยด้วยการระดม การยืด, การประสาน และ ออกกำลังกาย การออกกำลังกายการฝึกที่ไม่เจ็บปวดสามารถทำได้สำเร็จ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันควรอุ่นเครื่องเป็นประจำและ การยืด เช่นเดียวกับการออกกำลังกายที่สมดุลควรทำเพื่อฝึกกล้ามเนื้อโดยรอบเพื่อรับการสนับสนุน