สรุป | กายภาพบำบัดสำหรับการกดทับของรากประสาทในกระดูกสันหลังทรวงอก

สรุป

รากประสาท การบีบอัดมักเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเสื่อมของร่างกายกระดูกสันหลังและแผ่นดิสก์ระหว่างกระดูกสันหลัง สาเหตุที่กระทบกระเทือนจิตใจส่วนใหญ่ค่อนข้างหายาก แต่เกิดจากกระบวนการชราก่อนหน้านี้ ช่วงของอาการกว้างมากตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นอาการชาที่นิ้วไปจนถึงอัมพาตของแขนขาหรือ ปัญหาการย่อยอาหาร และ ความไม่หยุดยั้ง.

anamnesis ที่แน่นอนและ การวินิจฉัยแยกโรค จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรักษาอย่างเพียงพอ รากประสาท การบีบอัด ไม่ว่าในกรณีใดการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆสามารถป้องกันความเสียหายที่ตามมาอย่างร้ายแรงได้