สรุป | การกระทบไหล่ - การออกกำลังกาย

สรุป

การรับน้ำหนักมากเกินไปและกระบวนการเสื่อมสภาพอาจนำไปสู่ความไม่เพียงพอของกล้ามเนื้อคงตัวของฮิวเมอรัล หัว. เป็นผลให้โครงสร้างที่อยู่ระหว่างนั้นสามารถบีบอัดและ ความเจ็บปวด สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเคลื่อนไหวซึ่งสามารถบรรเทาได้โดยการเสริมสร้างและปกป้องกล้ามเนื้อไหล่ หากประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสามารถใช้การผ่าตัดที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดเพื่อรักษาการปะทะที่ไหล่