สรุป | อาการของโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม

สรุป

ยังคงเป็น หลายเส้นโลหิตตีบ ต้องได้รับการตรวจสอบสาเหตุและโอกาสในการรักษา แม้ว่าโรคนี้อาจเป็นอันตราย แต่ชีวิตที่เป็นอิสระก็เป็นไปได้ สิ่งนี้ไปจากอายุขัยตามปกติจนถึงความปรารถนาที่จะมีบุตร ประสิทธิภาพในการรักษาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถช่วยเหลือได้แม้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง