สรุป | หูอื้อ: หูอื้อ

สรุป

หูอื้อ เป็นอาการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของหูและจิตใจที่หลากหลาย เสียงในหูส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างกว้างขวางและอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่ถึงอย่างไร, หูอื้อ มักจะไม่แสดงถึงอันตรายในทันที สุขภาพ.

หูอื้อ ได้รับการปฏิบัติแบบองค์รวม ขึ้นอยู่กับสาเหตุลักษณะและลักษณะของความเจ็บป่วยการรักษาต่างๆมีความจำเป็น: จากการปรึกษาหารือรายบุคคล การเรียนรู้ การผ่อนคลาย เทคนิคการบำบัดด้วยยา