เอ็นฉีก - การออกกำลังกาย 1

การเคลื่อนย้ายในห่วงโซ่ปิด: ยืนบนหนึ่ง ขา บนพื้นผิวที่มั่นคงหรือไม่มั่นคง จากตำแหน่งนี้คุณสามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่นงอเข่าเล็กน้อยใช้สเกลยืนเขียนชื่อของคุณในอากาศด้วยเท้าอีกข้างหนึ่งยืนบนของคุณ เท้า.

สิ่งนี้จะสร้างความไม่มั่นคงเล็กน้อยซึ่งคุณสามารถชดเชยได้ คุณสามารถผสมผสานแบบฝึกหัดนี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณได้ วันละ 2 นาทีก็เพียงพอแล้ว ทำแบบฝึกหัดต่อไป