เอ็นที่หัวเข่าฉีกขาด - การออกกำลังกาย 4

หมอบ. จากท่ากว้างสะโพกให้งอเข่าในขณะที่ร่างกายส่วนบนโน้มตัวตรงไปข้างหน้าแล้วดันก้นไปข้างหลัง น้ำหนักไม่ได้อยู่ที่ เท้า แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ส้นเท้า

งอเข่าสูงสุด ถึง 90 °แล้วกลับมาที่ส่วนขยาย การดัดควรช้ากว่า การยืด. ทำซ้ำ 3 x 15 ทำแบบฝึกหัดต่อไป