เอ็นเข่าฉีกขาด - ออกกำลังกาย 2

การเคลื่อนย้ายในโซ่เปิด: นั่งบนเก้าอี้และวางผู้ที่ได้รับผลกระทบ ขา บนวัตถุกลิ้ง (ลูก Pezzi, ขวด, ถัง) ดึงส้นเท้าไปทางบั้นท้ายแล้วยืด ข้อเข่า อย่างสมบูรณ์อีกครั้ง ทำซ้ำการเคลื่อนไหวนี้ 20 ครั้งโดยใช้ 3 รอบ ทำแบบฝึกหัดต่อไป