เอ็นเข่าฉีกขาด - ออกกำลังกาย 3

“ เอ็นร้อยหวายยืด” วางสิ่งที่ได้รับผลกระทบ ขา ยืดตัวบนระดับความสูง ตอนนี้พยายามจับปลายเท้าที่ตึงไว้โดยเอียงลำตัวส่วนบน

ยืดด้านหลังของคุณ ต้นขา (เอ็นร้อยหวาย) เป็นเวลา 10 วินาทีแล้วออกกำลังกายซ้ำหลังจากพักสั้น ๆ ทำแบบฝึกหัดต่อไป