วิตามินเอ: กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงต่อการขาดวิตามินเอ ได้แก่ บุคคลที่:

แนะนำให้สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรทาน 10% และอีก 50% วิตามิน มากกว่าประชากรทั่วไปตามลำดับ

หมายเหตุเกี่ยวกับสถานะของอุปทาน (National Consumption Study II 2008)

15% ของผู้ชายและ 10% ของผู้หญิงไม่ถึงปริมาณที่แนะนำต่อวัน ชายและหญิงอายุ 14-18 ปีได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ