วิตามินอี: กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงต่อการขาดวิตามินอี ได้แก่ บุคคลที่:

  • พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุลในระยะยาวเช่นเพิ่มการบริโภคปลาที่ไม่อิ่มตัวสูง กรดไขมัน.
  • ความผิดปกติของการดูดซึมที่เกิดขึ้นในป่วง, โรคลำไส้สั้น, โรคปอดเรื้อรัง, ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง, cholestasis
  • ความผิดปกติของการขนส่ง (ใน A-beta lipoproteinemia)

ตามการคำนวณที่มีอยู่เกี่ยวกับปริมาณของ วิตามินอีปรากฏว่าสัดส่วนของผู้หญิงโดยเฉลี่ยไม่ถึงค่าอ้างอิงสำหรับการบริโภคที่เพียงพอ

หมายเหตุเกี่ยวกับสถานะของอุปทาน (National Consumption Study II 2008):

48% ของผู้ชายและ 49% ของผู้หญิงไม่ถึงปริมาณที่แนะนำต่อวัน