วิตามินเค: กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงต่อการขาดวิตามินเค ได้แก่ บุคคลที่: