ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระหว่างประเทศคืออะไร?

เมื่อไรจะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ?

ตามข้อมูลของ WHO ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระหว่างประเทศ – ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศที่น่ากังวล (PHEIC) – ถือเป็น “เหตุการณ์พิเศษ” ซึ่ง

 • โรคดังกล่าวคุกคามที่จะแพร่กระจายข้ามพรมแดนของประเทศและกลายเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพของประเทศอื่น ๆ
 • สถานการณ์จัดอยู่ในประเภท “ร้ายแรง ผิดปกติ หรือไม่คาดคิด”
 • สถานการณ์อาจจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการประสานงานระหว่างประเทศทันที

คณะกรรมการฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อตัดสินใจ เลขาธิการ WHO จะเรียกประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเรียกว่าคณะกรรมการฉุกเฉิน IHR (กฎเกณฑ์ด้านสุขภาพระหว่างประเทศ) ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น นักไวรัสวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรค ผู้พัฒนาวัคซีน หรือนักระบาดวิทยาเฉพาะทาง สมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนมาจากภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ

คำแนะนำของ WHO ที่เป็นไปได้

 • มาตรการกักกัน
 • (เข้มงวดมากขึ้น) การควบคุมชายแดนหรือการปิดชายแดน
 • ข้อจำกัดในการเดินทาง
 • การจัดตั้งศูนย์บำบัดเฉพาะทาง
 • การฉีดวัคซีนของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • มาตรการให้ความรู้แก่ประชาชน

คำแนะนำดังกล่าวไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับประเทศและดินแดนที่ได้รับผลกระทบแล้วเท่านั้น หากประเทศอื่นสามารถมีส่วนร่วมในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ คณะกรรมการก็สนับสนุนให้พวกเขาทำเช่นนั้นเช่นกัน

ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระหว่างประเทศในอดีต

WHO ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระหว่างประเทศเมื่อเผชิญกับโรคระบาดดังต่อไปนี้ เช่น

 • 2009: ไข้หวัดหมู
 • 2014: อีโบลา
 • 2014: โปลิโอ (จนถึงปัจจุบัน)
 • 2016: ไวรัสซิกา
 • 2019: อีโบลา