Hyperhomocysteinemia: การบำบัดด้วยสารอาหารรอง

ภายในกรอบของยาจุลธาตุ (สารสำคัญ) จะใช้สารสำคัญต่อไปนี้ (สารอาหารรอง) เพื่อสนับสนุน การรักษาด้วย.

  • B12 วิตามิน
  • B6 วิตามิน
  • กรดโฟลิก

คำแนะนำสารสำคัญข้างต้นสร้างขึ้นโดยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ข้อความทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐานระดับสูง สำหรับ การรักษาด้วย คำแนะนำใช้เฉพาะการศึกษาทางคลินิกที่มีหลักฐานระดับสูงสุด (เกรด 1a / 1b และ 2a / 2b) ซึ่งเนื่องจากความสำคัญสูงของพวกเขาพิสูจน์คำแนะนำในการบำบัด