พฤติกรรมที่เป็นมิตร

คำว่า "พฤติกรรมที่กลับมาเป็นมิตร" หมายถึงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกายเพื่อป้องกันปัญหาหลังและบรรเทาข้อร้องเรียนที่มีอยู่ คนที่ยืนมากและเป็นเวลานานในชีวิตประจำวันหรือเคลื่อนไหวด้านเดียวซ้ำซากจำเจควรให้ความสนใจกับท่าทางที่เป็นมิตรกับหลัง ผู้ที่นั่งทำงานเป็นเวลานานควรใช้ท่าทางที่ถูกต้องและมั่นใจว่ามีการเคลื่อนไหวที่เพียงพอ

ในรายการต่อไปนี้คุณจะพบรายการดังกล่าว

  • นั่งอย่างถูกต้อง
  • การปรับปรุงท่าทางที่โต๊ะทำงาน
  • แบบฝึกหัดในที่ทำงาน

หลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากการกลับมาอย่างต่อเนื่อง ความเจ็บปวดไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น

หลังสามารถบรรเทาได้ด้วยแบบฝึกหัดและกฎการปฏิบัติบางประการ ต่อไปนี้คุณจะพบรายชื่อบทความพร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และแบบฝึกหัดเพื่อสุขภาพที่ดี

  • ยิมนาสติกกระดูกสันหลัง
  • ความบกพร่องของท่าทาง
  • กลับโรงเรียน
  • โรงเรียนท่า
  • การยกและแบกกลับเป็นมิตร
  • ปวดหลัง - ไม่ใช่หลังแข็งแรง