เอ็นฉีก - การออกกำลังกาย 5

Lunge: จากท่ายืนให้พุ่งไปข้างหน้ายาว ๆ กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ขา. หัวเข่าไม่ควรยื่นออกมาเกินปลายเท้า ในขณะเดียวกันเข่าด้านหลังจะลดลงถึงพื้น

ในตำแหน่งที่ต่ำคุณสามารถเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเล็ก ๆ หรือดันตัวเองกลับสู่ท่ายืน เข่าด้านหน้าจะต้องคงที่ตลอดเวลาในระหว่างการออกกำลังกายและไม่ควรเบี่ยงเบนไปด้านข้าง ทำ 3 x 15 whl

ต่อด้าน. กลับไปที่บทความการออกกำลังกายในกรณีที่บาดเจ็บที่ด้านใน /เอ็นด้านนอกของหัวเข่า ตราประทับ