เอ็มบัตรามิด

ผลิตภัณฑ์ Embutramide มีวางจำหน่ายทั่วไปในรูปแบบสารละลายสำหรับการฉีด โดยเป็นการเตรียมร่วมกับยาคลายกล้ามเนื้อ mebezonium iodide และยาชาเฉพาะที่ tetracaine (T 61) ได้รับการอนุมัติในหลายประเทศตั้งแต่ปี 1971 โครงสร้างและคุณสมบัติ Embutramide (C17H27NO3, Mr = 293.4 g/mol) เป็นอนุพันธ์ของกรด γ-hydroxybutyric เอฟเฟคเอ็มบูทราไมด์ (ATCvet QN51AX50) … เอ็มบัตรามิด