ข้อเท้าหัก - การออกกำลังกาย 1

ระยะเริ่มต้น: นั่งบนเก้าอี้และเหยียดเข่าโดยให้เท้าที่ได้รับผลกระทบไปข้างหน้า จากตำแหน่งนี้คุณจะฝึกเฉพาะ Plantaflexion - การยืด เท้าและส่วนขยายด้านหลัง - ยกหลังเท้า ทำการเคลื่อนไหวนี้ 3 ครั้งช้าๆโดยทำซ้ำ 15 ครั้งในแต่ละครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป