ข้อเท้าหัก - การออกกำลังกาย 2

โหลดเฟสเสถียร ยืนจากขาตั้งที่มั่นคงสองขาในขาตั้งแบบโมโนพอด ถือขาตั้งด้วยเท้าที่ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 2-5 วินาทีจากนั้นหยุดพักประมาณ 15 วินาที

ตามด้วยอีก 10 รอบ ทำแบบฝึกหัดต่อไป