ช่องกระดูกสันหลังตีบ - แบบฝึกหัด 6

การกดกำแพง: คุณยืนโดยให้ส้นเท้าก้นหลังและหัวไหล่พิงกำแพง ในมือคุณถือน้ำหนัก (ประมาณ 1-2 กก.) หรือปลายทั้งสองข้างของก Theraband ที่คุณยืนอยู่

ตอนนี้กดหลังส่วนล่างให้ชิดกับผนังในขณะที่แขนทั้งสองข้างเหยียดออกไปด้านหน้าลำตัวในระดับไหล่ จากนั้นลดแขนลงอีกครั้งแล้วทำ 15 Whl ของมัน ทำแบบฝึกหัดต่อไป