คอนดรอยตินซัลเฟต: การประเมินความปลอดภัย

นักวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่มูลค่าการบริโภคของ chondroitin ซัลเฟต ที่สอดคล้องกับระดับความปลอดภัยที่สังเกตได้ (OSL) และปริมาณการบริโภคสูงสุดที่สังเกตได้ (HOI)

พวกเขาระบุมูลค่าการบริโภค 1,200 มก. ต่อวันของ chondroitin ซัลเฟต เป็น OSL และ HOI ค่านี้สอดคล้องกับค่าการบริโภคสูงสุดที่ทดสอบจนถึงปัจจุบันในการทดลองทางคลินิกของมนุษย์

อย่างไรก็ตาม สถาบันเพื่อการประเมินความเสี่ยงแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (BfR) ระบุว่า สุขภาพ การประเมินของ chondroitin ซัลเฟต ที่ระดับ 800-1,200 มก./วัน อาจมีความไม่แน่นอนเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ