การออกกำลังกายกับความตึงเครียดของคอและไหล่ 3

“ ยกข้าง” ยึดก Theraband ใต้เท้าข้างหนึ่งแล้วดึงแขนอีกข้างเหยียดขึ้นและออกไปด้านนอก คุณยังสามารถรับน้ำหนัก (ขวดน้ำ ฯลฯ ) แทน Theraband. ทำซ้ำ 15 ครั้งต่อไหล่ ทำแบบฝึกหัดต่อไป