หลักสูตรของโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม | อาการของโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม

หลักสูตรของเส้นโลหิตตีบหลายเส้น

ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยหลักสูตรของ หลายเส้นโลหิตตีบ อาจแตกต่างกันไปและอาจรุนแรงกว่าในบางกรณีและรุนแรงกว่าในบางกรณี ในรูปแบบการส่งซ้ำ - ส่ง (รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของ หลายเส้นโลหิตตีบ) อาการจะลดลงอย่างสมบูรณ์หลังจากอาการกำเริบ นี่เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเนื่องจากเขา / เธอสามารถมีชีวิตที่เป็นอิสระและทำงานได้บ่อยขึ้น

ในระดับมัธยมศึกษาก้าวหน้า หลายเส้นโลหิตตีบมีอาการแย่ลงหลังจากการโจมตีซึ่งต่อมาจะกลายเป็นแบบถาวร ผู้ป่วยที่มีรูปแบบของโรคนี้ต้องการมากขึ้น เอดส์ สำหรับชีวิตประจำวัน ในกรณีของโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมขั้นต้นอาการจะปรากฏขึ้นโดยไม่มีการโจมตีและไม่หายไป

ของผู้ป่วย สภาพ สามารถเสื่อมสภาพอย่างถาวร ในกรณีส่วนใหญ่กระบวนการอักเสบในเส้นโลหิตตีบหลายเส้นจะเกิดขึ้นในอาการกำเริบซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบจะเกิดขึ้นในระยะห่างจากกันมากขึ้นหรือน้อยลง ช่วงเวลาระหว่างการกำเริบของโรคมีตั้งแต่อย่างน้อย 30 วันไปจนถึงหลายเดือนหรือหลายปี

ส่งผลให้อาการแย่ลงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน เมื่อการกำเริบของโรคเกิดขึ้นในหลายเส้นโลหิตตีบจะคงอยู่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เมื่ออาการกำเริบของโรคบรรเทาลงอาการต่างๆก็จะลดลงเช่นกันหรือในบางกรณีอาจบรรเทาลงอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตามยิ่งอาการกำเริบบ่อยและรุนแรงมากขึ้นอาการจะหายยากขึ้น ความรุนแรงของการแย่ลงอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย หากการบำบัดประสบความสำเร็จในการควบคุมการอักเสบในส่วนกลาง ระบบประสาทช่วงเวลาระหว่างการกำเริบของโรคจะขยายออกไป

อายุขัยของโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม

คนเราจะแก่ด้วยโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมได้หรือไม่? คำถามนี้สามารถตอบได้อย่างแน่นอนว่าใช่ ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอยู่ได้เกินอายุ 70 ​​ปีดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะแก่แม้ว่าโรคจะรุนแรงก็ตาม แม้ว่าเส้นโลหิตตีบหลายเส้นจะนำไปสู่การสูญเสียความเป็นอิสระครั้งใหญ่ แต่ก็ไม่ถึงแก่ชีวิต

หลายเส้นโลหิตตีบสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่?

หากคู่สามีภรรยามีลูกและพ่อและแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนมีโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมเด็กก็ไม่จำเป็นต้องมี หลายเส้นโลหิตตีบไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เพียงแค่ความโปรดปรานสำหรับสิ่งนี้เท่านั้นที่สามารถมอบให้กับเด็กได้ มีผู้ป่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่มีนิสัยชอบครอบครัว (จูงใจ) ดังนั้นการจูงใจเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถชี้ขาดได้และต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้วย