การออกกำลังกายเพื่อป้องกันความตึงเครียดของคอในสำนักงาน 3

“ การหมุน” ในท่างอให้แตะข้อศอกข้างหนึ่งในแนวขวางโดยให้เข่าอีกข้างอยู่ด้านหน้าลำตัว จากนั้นเปลี่ยนแขนและเข่าประมาณ 10 ครั้งในแต่ละข้าง ทำแบบฝึกหัดต่อไป