การตรวจเส้นโลหิตในร่างกาย: เหตุผล ขั้นตอน ความสำคัญ

What is the procedure for body plethysmography? An important advantage of whole-body plethysmopraphy over spirometry – another important variant of pulmonary function testing – is that it provides reliable results even in those patients who are less able to cooperate (such as children). This is because the measurement results do not depend on the air … การตรวจเส้นโลหิตในร่างกาย: เหตุผล ขั้นตอน ความสำคัญ

Holter Monitor: เหตุผล ขั้นตอน ความสำคัญ

Long-term ECG: Procedure What do I need to consider with a long-term ECG? Long-term ECG: Evaluation The long-term ECG is usually a harmless examination. Sometimes only the areas where the electrodes were attached redden. The long-term ECG is therefore a good method for clarifying cardiac arrhythmias of any kind (especially seizure-like ones), but also the … Holter Monitor: เหตุผล ขั้นตอน ความสำคัญ

SPECT: มันหมายถึงอะไร

What is a SPECT? The SPECT examination is a diagnostic measure from the field of nuclear medicine. The abbreviation SPECT stands for Single Photon Emission Computed Tomography. This is an examination procedure that can be used to visualize the metabolic processes in various organs. The physician uses radioactive substances called tracers for this purpose. Special … SPECT: มันหมายถึงอะไร

HCG (Human Chorionic Gonadotropin): เมื่อใดจึงควรวัด

What is HCG? HCG is a hormone produced by the placenta during pregnancy. It is used to maintain the corpus luteum. This produces the hormones progesterone and estrogens and prevents menstrual bleeding and rejection of the unborn child. The determination of HCG is therefore used to detect pregnancy (pregnancy test). When is the HCG value … HCG (Human Chorionic Gonadotropin): เมื่อใดจึงควรวัด

การสอบ J2: ระยะเวลา ขั้นตอน และความสำคัญ

What is the J2 examination? The J2 examination is carried out at the age of 16 to 17. It includes a general physical examination, but also a detailed consultation. Some teenagers feel more comfortable talking to the doctor on their own – they don’t have to take their parents with them to the doctor’s appointment. … การสอบ J2: ระยะเวลา ขั้นตอน และความสำคัญ

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่: เหตุผล กระบวนการ และความเสี่ยง

What is a colonoscopy? Colonoscopy is a frequently performed examination in internal medicine, during which the physician examines the inside of the intestine. A distinction is made between small bowel endoscopy (enteroscopy) and large bowel endoscopy (colonoscopy). Endoscopic examination of the rectum alone (rectoscopy) is also possible. Further information: Rectoscopy You can read about how … การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่: เหตุผล กระบวนการ และความเสี่ยง

FSH – ฮอร์โมนกระตุ้นรูขุมขน

What is FSH? FSH is the abbreviation for follicle stimulating hormone. Together with luteinizing hormone (LH), it plays an important role in regulating the female cycle. In the male body, the hormone is important for the formation and maturation of sperm. FSH is produced in special cells of the pituitary gland in the brain (hypophysis) … FSH – ฮอร์โมนกระตุ้นรูขุมขน

การส่องกล้องกระเพาะอาหาร: การเตรียม การงดอาหาร

การรับประทานอาหารก่อนการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องมาถึงการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารอย่างมีสติ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องไม่กินหรือดื่มอะไรที่มีน้ำตาล เช่น นมหรือกาแฟ เป็นเวลาอย่างน้อยหกชั่วโมง หากท้องว่างช้าๆ หรือสงสัยว่าจะทำเช่นนั้น จะต้องอดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง … การส่องกล้องกระเพาะอาหาร: การเตรียม การงดอาหาร

MRI (กระดูกสันหลังส่วนคอ): เหตุผล กระบวนการ ความสำคัญ

MRI กระดูกสันหลังส่วนคอ: จำเป็นต้องตรวจเมื่อใด? โรคและการบาดเจ็บต่างๆ ของกระดูกสันหลังส่วนคอสามารถตรวจพบหรือตัดออกได้ด้วยความช่วยเหลือของ MRI ซึ่งรวมถึง เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อนบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ การอักเสบของไขสันหลัง (เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งและไขสันหลังอักเสบ) โรคอักเสบของ … MRI (กระดูกสันหลังส่วนคอ): เหตุผล กระบวนการ ความสำคัญ

Urography: คำจำกัดความ เหตุผล ขั้นตอน

การตรวจปัสสาวะคืออะไร? ในระหว่างการตรวจปัสสาวะ แพทย์จะใช้การตรวจเอ็กซ์เรย์เพื่อให้เห็นภาพทางเดินปัสสาวะ ซึ่งรวมถึงกระดูกเชิงกรานของไต ท่อไต (ureter) กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ (urethra) ไตและท่อไตเรียกว่าระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบน กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะเรียกว่าระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง อวัยวะเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้บน... Urography: คำจำกัดความ เหตุผล ขั้นตอน

การตรวจสุขภาพ U10: เวลา ขั้นตอน และความสำคัญ

การสอบ U10 คืออะไร? การสอบ U10 เป็นการตรวจเชิงป้องกันสำหรับเด็กวัยประถมศึกษา ควรเกิดขึ้นระหว่างอายุเจ็ดถึงแปดขวบ มีการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความผิดปกติของพัฒนาการและพฤติกรรม ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นหลังจากที่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียนเท่านั้น: โรคสมาธิสั้น (ADHD) การอ่านและการสะกดคำ ... การตรวจสุขภาพ U10: เวลา ขั้นตอน และความสำคัญ

การเจาะเลือด: มันทำงานอย่างไร

การเจาะเลือดคืออะไร? ในการเจาะเลือด แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะเจาะเลือดจากระบบหลอดเลือดเพื่อตรวจสอบ ให้ความเอาใจใส่อย่างระมัดระวังต่อสภาวะปลอดเชื้อโรค (ปลอดเชื้อ) เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในบริเวณที่เจาะ การเก็บเลือดจากเส้นเลือดฝอย การเก็บเลือดจากหลอดเลือดดำ การเก็บเลือดจากหลอดเลือดดำเป็นขั้นตอนมาตรฐานในการได้รับ ... การเจาะเลือด: มันทำงานอย่างไร