ช่องกระดูกสันหลังตีบ - แบบฝึกหัด 3

งอร่างกายส่วนบน: ในท่านั่งให้วางลำตัวส่วนบนระหว่างขาไปข้างหน้า เพียงแค่ปล่อยให้มันแขวนและปล่อยให้ความตึงเครียดทั้งหมดลดลง เมื่อคุณยืดตัวขึ้นกระดูกสันหลังข้างหนึ่งจะยืดขึ้นอีกครั้งกระดูกสันหลังโดยกระดูกสันหลัง ทำแบบฝึกหัดต่อไป