การยืดกล้ามเนื้อหน้าอก

“ แขนเหยียด” จากท่าตั้งตรงให้นำแขนทั้งสองข้างเหยียดไปข้างหลัง ดึงไหล่ลงให้ลึก ด้านหลังลำตัวพยายามยกแขนขึ้นเล็กน้อยโดยไม่ให้เข้าไปในโพรงหลังมากเกินไปและนำร่างกายส่วนบนไปข้างหน้า

สิ่งนี้จะสร้างแรงดึงในไฟล์ หน้าอก/ไหล่. ดำรงตำแหน่งนี้เป็นเวลา 15 วินาทีแล้วทำซ้ำหลังจากหยุดพักสั้น ๆ ทำแบบฝึกหัดต่อไป