สรุป | แบบฝึกหัดสำหรับแผล SLAP

สรุป

เนื่องจากการบาดเจ็บอย่างกะทันหันหรือความเครียดเรื้อรัง labrum glenoidale อาจได้รับบาดเจ็บและส่งผลต่อกล้ามเนื้อไหล่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงการรักษาแบบอนุรักษ์นิยมด้วยยาและกายภาพบำบัดสามารถกำหนดได้เพื่อบรรเทาและสนับสนุนการรักษาและการทำงานของไหล่ ถ้า สภาพ รุนแรงอาจต้องผ่าตัด