สรุป | แบบฝึกหัดสำหรับโรคหอบหืด

สรุป

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าการออกกำลังกายเพื่อบำบัดโรคหอบหืดนั้นสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ เสริม การรักษาด้วยยา ช่วยให้ผู้ป่วยรับมือกับโรคได้ดีขึ้นและสามารถแทรกแซงตนเองได้ในกรณีที่มีอาการหอบหืดเฉียบพลัน ผ่านแบบฝึกหัดการหายใจที่เรียนรู้ในการบำบัดพวกเขาสามารถควบคุมร่างกายได้